HedeDanmark

Naturen som omdrejningspunkt

HedeDanmark er Danmarks største og ledende service- og handelsvirksomhed inden for det grønne område.

HedeDanmarks aktiviteter spænder bredt fra outdoor facility services for private og offentlige virksomheder til handel med træflis, skovforvaltning i Danmark og Baltikum, landskabspleje samt handel med juletræer og udstyr til juletræsproducenter og skovbrugere.

Med høj faglighed og kundefokus kombineret med konstant fokus på effektiv løsning af opgaver er HedeDanmark i dag førende inden for bl.a.:

  • Outdoor Facility Service – pleje og vedligehold af grønne områder
  • Anlægsgartnervirksomhed
  • Vintertjeneste – snerydning og glatførebekæmpelse
  • Klima og miljøvenlig genanvendelse af spildevand og industriaffald
  • Greenkeeping for golfklubber
  • Planteskoler
  • Handel med juletræer og udstyr til juletræsproducenter (www.hd2412.dk )
  • Ejendomsmæglervirksomhed med speciale i skov- og naturejendomme
  • Udvikling og forvaltning af bæredygtig drift af skove
  • Handel med råtræ og klimavenlig træflis til energiproduktion
  • Naturpleje og naturgenopretning
  • Vandløbspleje

Naturpleje og Naturgenopretning

Mange naturområder er desværre forsvundet fra landskabet i løbet af de sidste 50 år.  Når naturområderne forsvinder, forsvinder også mange vilde dyr og planter.

HedeDanmark hjælper med naturpleje. Naturpleje sikrer opretholdelse eller fremme af en bestemt natur- eller landskabstype; det gælder sig både på offentlige og private arealer, fx ved afgræsning eller fjernelse af selvsåede træer. HedeDanmarks typiske opgaver i forbindelse med naturpleje, er fx hegningsopgaver, bekæmpelse af invasive arter, genrydning af overdrev, heder, strandenge, moser og højmoser.

I HedeDanmark, arbejder de også med alle former for naturgenopretning. De hjælper den lokale jordejer med at etablere en sø, de genslynger vandløb for kommunerne, rydder heder for Naturstyrelsen og genskaber højmoser for forsvaret. I det omfang, det er nødvendigt, hjælper de også med at søge tilladelser og finde tilskudsmuligheder til at finansiere arbejdet.

Klik videre her, og se alle de fantastiske ting HedeDanmark kan!

http://www.hededanmark.dk/Forretningsområder.8280.aspx

HedeDanmarks medarbejdere er uddannet til og har erfaring med at tilgodese de mangeartede hensyn, et naturgenopretningprojekt kræver.

HedeDanmark
HedeDanmark-2017-bevis