Helmer’s Vognmandsforretning & Containertransport, Samsø Renovation ApS

Vognmandsforretning med opstart først i 60-erne af Helmer Pedersen og nu med 3. generation René Thorngaard som indehaver. De er med til at løse alle affaldsproblemer/opgaver på Samsø.

Vognmandsforretningen varetager mange forskellige opgaver dog primært udlejning af container til alle
former for affald, samt kørsel med kran til læsning/bortkørsel af affald, træ fra skoven m.m . , samt diverse løfteopgaver og små lastvogne til mindre opgaver.

De er godkendt i Affaldsregistret som affaldstransportør og indsamler pap-papir og flasker til genbrug. Se mere her

Helmers-Vognmandsforretning--Og-Container-Transport-ApS