Hvordan hjælper det naturen?

til-forbrugere-2017

Hvad er Natursponsor.dk?

Din støtte går til at…

  • Beskytte plante- og dyreliv og bevare unikke danske naturområder
  • Mindske forurening og overforbrug af naturens ressourcer
  • Sikre mere økologi og mindre sprøjtegift
  • Beskytte drikkevandet
  • Inspirere børn og voksne til at bruge naturen og passe på den

Natursponsor.dk har til formål at hjælpe naturen og styrke bevægelsen for at bevare vores fremtid. Vores vision er at vi vil sikre at flere danske virksomheder, har mulighed for at vores smukke natur.

Vi ved behovet er der – og vi vil starte med at finde 10000 danske virksomheder der vil hjælpe naturen igennem Natursponsor.dk. Det skal være attraktivt at tage vare på naturen – Det sørger Natursponsor.dk for. I bytte for sponsoratet, modtager virksomhederne et badge, som gør at du som forbruger, kan se hvilke virksomheder der hjælper den danske natur. Samtidig modtager de også markedsføring via bl.a. deres helt eget unikke online Natursponsor bevis.

 

1.835 danske dyre- og plantearter er truede – Den biologiske mangfoldighed forsvinder mellem hænderne på os!

De er næsten væk. Nogle har fjer, andre har pels. Nogle lever i skov, andre i
det åbne land. Men fælles
for dem er, at de er i slem tilbagegang eller i fare for at forsvinde helt. Mange vilde dyr og plantearter i Danmark er i tilbagegang og har brug for en hjælpende hånd.

Nogle af fuglearterne i det åbne land er gået op til 80 procent tilbage på bare 30 år, og selv haren er nogle steder i landet hårdt presset. Ja desværre, er hasselmusen, birkemusen, agerhønen, viben, haren, kirkeuglen og den store sommerfugl kejserkåbe, alle danske dyrearter, som i dag mangler levesteder og plads til at yngle. Og de få levesteder, som de har, ligger så spredt og isolerede i landskabet, at de små, lokale grupper af mus og fugle er truede.

Nogle af de truede dyrearter har meget specielle krav
til deres omgivelser, fortæller Bo Håkansson, der er biolog
i Danmarks Naturfredningsforening. For eksempel lever sommerfuglen kejserkåbes larver kun på violer, og hasselmusen trives kun, hvor der er et sammenhængende dække af krat af for eksempel brombærbuske i bunden af løvskoven.

Natursponsor.dk hjælper med at værne om vores mangfoldighed af dyr og planter ved at igangsætte kontrete plejeplaner og beskytte de levesteder, hvor de truede dyr og planter lever.

 

Arealet med natur i Danmark har aldrig været mindre – Nu har Danmark mindst natur i EU

I virkeligheden skal vi kun omkring en generation tilbage for at huske et landskab, som så helt anderledes ud end det Danmark, vi kender i dag. I 1960’erne og 70’erne var der stadig mange husdyr på græs rundt om i landbrugslandet, markerne var mindre, der var flere stendiger og læhegn, og i ådale og langs vandløb lå der enge med græs hele året rundt.

Danmark ligger nu helt i bund blandt EU-landene, hvad angår beskyttet natur. En ny (2015) opgørelse fra EU viser, at Danmark nu officielt ligger på en absolut sidsteplads blandt samtlige EU medlemslande, for så vidt angår andelen af landareal udpeget som EU beskyttede naturområder.

Natursponsor.dk hjælper med at frede og beskytte naturområder over hele Danmark, så vi får flere skove, strande, enge, heder, søer og åer.

 

Der er sprøjtegift i næsten hver fjerde drikkevandsboring

I Danmark drikker vi vand fra hanen, som kommer fra grundvandet. Fordi vi kan, og fordi det er naturligt, nemt, billigt, sundt og smager godt.

Men grundvandet er truet af forurening og overindvinding. Derfor skal vi passe på det, og det kræver handling nu. Hvert år bliver drikkevandsboringer lukket på grund af forurening, og de skal erstattes af nye boringer, som hver koster vandværkerne 2-5 millioner kroner. Forurening af vores drikkevand kommer mange steder fra. Ofte centrerer snakken sig om sprøjtegift fra landbrug. Men det er ikke nemt at være den landmand, som gerne vil hjælpe naturen på sin ejendom, for muligheden for at få økonomisk støtte til at pleje natur varigt eller genoprette levesteder er små, og mange oplever det reelt som en straf at lægge ejendom til natur eller truede arter, da de risikerer at miste EU-støtte.

Natursponsor.dk hjælper med at sikre rent drikkevand i Danmark ved at nedbringe brugen af sprøjtegifte og fremme miljøvenlige produktionsmetoder.

Se mere om drikkevand her

 

Pengene går til

  • Sikre rent drikkevand i Danmark
  • Frede og beskytte naturområder over hele Danmark
  • Værne om vores mangfoldighed af dyr og planter

Det betyder blandt andet, at du kan blive ved med at gå i skoven og se et egern, at du kan tage på stranden til sommer og bade i havet og, at du kan få slukket tørsten i koldt vand fra hanen.

 

Hvem står bag Natursponsor.dk?

Natursponsor.dk konceptet er udtænkt og skabt af Charity Guard ApS. Charity Guard har over 10 års erfaring i Danmark med indsamling af midler til, og kommunikation for velgørenhedsorganisationer. Charity Guard er derfor en etableret og vellidt samarbejdspartner. Charity Guard ønsker at afhjælpe samfunds – og sociale problemstillinger, og ønsker at gøre verden til et bedre sted. Se mere om Charity Guard her.

I 2015 henvendte Charity Guard sig efter mange overvejelser ift. hvordan den største effekt kunne ske, til Danmarks Naturfredningsforening, i håbet om at de ville forvalte, og modtage sponsoraterne. Danmarks Naturfredningsforening har sagt ja. Det betyder at pengene fra sponsoraterne alle går til projekter, som administreres af Danmarks Naturfredningsforening og derfor gør det at pengene går til konkrete projekter med den største effekt.

Hver dag kæmper Danmarks Naturfredningsforeningen for et bæredygtigt og grønt Danmark med en rig natur og et rent og sundt miljø til gavn og glæde for os alle – også i fremtiden.

I mere end 100 år har Danmarks Naturfredningsforening været naturens advokat, da naturen ikke kan forsvare sig selv.

Danmarks Naturfredningsforening er i dag den største natur- og miljøorganisation i Danmark med 125.000 medlemmer og 95 lokalafdelinger landet over. Se mere om Danmarks Naturfredningsforening her.

Hvordan kan jeg hjælpe?

Spred det gode budskab. Like vores facebookside – måske er en af dine venner eller bekendte selvstændige som gerne vil hjælpe naturen. Måske de vil blive natursponsorer når de ser at du Liker vores side. Uanset –  jo flere vi er – jo mere kan vi gøre!

Vi skylder os selv, og vores børn og børnebørn at gøre en grøn forskel. Har du andre idéer til hvordan lige du kan hjælpe – så kontakt os endelig her.

 

Vil virksomhederne virkelig hjælpe?

Det korte svar er ”JA”. Heldigvis, står mange virksomheder allerede ved vores side, selvom vi først lige er begyndt.Vi vil gerne gøre det muligt for dem, at vise til jer, at de tager ansvar for den danske natur. Derfor tilbyder vi virksomheder, at de kan blive natursponsorer – og det vil de gerne!

Vi mener at det skal være muligt for alle virksomheder, at hjælpe naturen – også selv hvis virksomhedens produktionsform (endnu) ikke er 100% ”grøn”. Med andre ord – ALLE, inklusiv den lokale murermester nede af gaden, eller din lokale tøjbutik – de skal have mulighed for at hjælpe naturen, også selvom de måske endnu ikke har råd til at alt de sælger og gør er ”grønt”.

Virksomheder kan hjælpe via Natursponsor.dk., velvidende at pengene går til projekter som administreres af Danmarks Naturfredningsforening og derfor gør det at pengene går til konkrete projekter med den største effekt.